Menighedspleje

Menighedsrådet ved Boeslunde Kirke har besluttet, at der fra 1. søndag i advent 2014 skal være indsamling ved alle højmesser. De indsamlede midler skal gå til menighedspleje i Boeslunde Sogn.

Indsamlingen begynder 1. søndag i advent 2014.

Med menighedspleje i Boeslunde Sogn får kirken nu mulighed for at give en håndsrækning til økonomisk trængte familier i sognet i forbindelse med jul, påske eller konfirmation.

Der kan ikke søges om tilskud til studieophold, rejser eller lignende.

Hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man være bosiddende i Boeslunde sogn og udfylde et ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til sognepræsten.

Kontakt sognepræsten på tlf. 23 64 34 97, hvis der er spørgsmål.