Det er normalt ikke tilladt at fotografere eller optage video ved gudstjenester og kirkelig handlinger. Skulle der af specielle grunde være et ønske om det, skal det aftales med præsten. Til gengæld vil det normalt være muligt at stille sig op og tage billeder i kirken umiddelbart efter at gudstjenesten er overstået. På den måde kan man få nogle gode billeder uden at forstyrre den højtidelige handling.