Boeslunde Kirkegård

Nye takster for 2019 kommer snarest.

 

             
         
         
                     
                 
                   
                   
                     
                     
                       
                     

 

                     

 

               

Legat-priser  Boeslunde Kirkegård

                 
Man kan indbetale for vedligeholdelse til et gravsted for flere år, f.eks. i en hel fredningsperiode.    
Der kan indbetales for grandækning/forårsblomer/sommerblomster som ovennævnte.      
Legat-vedligeholdelse:                  
Gravstedet renholdes, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, rensining, opretning af gravminder, pålægning af ral.
Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser som plantning af sommerblomstr, sætning af blomsterløg,
pålægning af blomster eller kranse ved særlige lejligheder, grandækning, vedligeholdelse af dødt hegn og mindesmærker,
opmaling af indskrift, må dette betragtes som ekstra ydelser, for hvilke der skal betales særskilt vederlag.  
                       
             
               
                     
                     
                     
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                       
                 
                     
                       
                     
                       
Urnenedsættelse med følge uden for graverens arbejdstid samt lørdag kr. 1.133,11


Erhvervelse af gravpladser: gratis for medlemmer af Folkekirken.
For ikke-medlemmer: 1 kisteplads: 250,32, 1 urneplads 77,26.

Kontakt graverne 
Graver Asger Hansen
T: 24 43 89 15
M: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Gravermedhjælper Claus Johansen
M: boeslunde-graverkontor@mail.dk