Medlemmer af Boeslunde menighedsråd 
 

Lene Helweg Augustsen
Formand

Elmegårdsvej 6
4242 Boeslunde 

20 53 53 99
lene@crela.dk

Per Faartoft Ettrup
Næstformand

Boeslunde Byvej 122
4242 Boeslunde

64 63 97 70
pfettrup@gmail.com

Carl-Emil Frederiksen
Kirkeværge

Mosevænget 14
4242 Boeslunde

23 10 90 14
cefrederiksen@stofanet.dk

Helen Keldmann Christensen
Kasserer
 

Gryderupvej 225
4242 Boeslunde

 

58 38 52 71
41 15 20 02

toftegaard225@gmail.com

Claudia Mørch
Sekretær

Kirkestræde 4
4242 Boeslunde

41 48 91 78
pinocchiokroete@gmail.com

Gitte Søholt Mortensen
Kontaktperson

Korsør Landevej 541
4242 Boeslunde

40 58 03 74
bakkely-gaard@hotmail.com

Bjarke Mørch
Kirkebogsførende sognepræst

Kirkestræde 4
4242 Boeslunde

23 64 34 97
bpm@km.dk
Graver Asger Hansen
Medarbejderrepræsentant
   

Jørgen Toftegaard Christensen
Søren Hilbert Hartmann
Lonni Burkal Andersen

Suppleanter

   

 

 
 

Bygningskyndig (ikke medlem)
Thomas Baun Christensen
 

Diverse udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Lene Helweg Augustsen
P.F. Ettrup
Helen Keldmann Christensen
Claudia Mørch
Gitte Søholt Mortensen
Bjarke Mørch

Valgudvalg
P.F.Ettrup (formand)
Bjarke Mørch
Søren Hilbert Hartmann

Lade- og sognehusudvalg
Carl-Emil Frederiksen
Gitte Søholt Mortensen
Lone Meyer

Aktivitets- og Informationsudvalg
Bjarke Mørch (formand)
Lene Helweg Augustsen
P. F. Ettrup
Søren Hilbert Hartmann

 

Samarbejdsudvalg
Gitte Søholt Mortensen
Lene Helweg Augustsen
Bjarke Mørch (kontaktperson til Hyggeklubben og Kvindetræf)