MEDLEMMER AF BOESLUNDE MENIGHEDSRÅD:

Formand
  Per Faartoft Ettrup
  Boeslunde Byvej 122
  4242 Boeslunde
  T: 58 14 00 81
  E: pfettrup@gmail.com

 

Kirkeværge 
Carl Emil Frederiksen
Mosevænget 14,  4242 Boeslunde

T: 23109014

E: cefrederiksen@stofanet.dk

 

 

Kasserer 
Helen Christensen
Gryderupvej 225, 4242 Boeslunde

T: 58385271 - 41152002

E: toftegaard225@gmail.com

 

Kontaktperson: Lene Helweg Augustsen

 

Medlem: Ib Skovgaard

Mosevænget 19, 4242 Boeslunde

T: 20765961 - 40629851

E: skovgaardboeslunde@os.dk

 

Medlem: Ellen Johansen  (Næstformand)
Neblevej 23, 4242 Boeslunde

T: 58140009

E: klausellen@hotmail.com

 

Sognepræst og født medlem
Sønderupvej 11
4242 Boeslunde
T: 23643497
E: 

Suppleant: Lone Meyer

 
Al henvendelse vedr. kirkegården skal enten ske til kirkeværgen eller til graverne
(se kontaktoplysninger under "Ansatte" i menuen Kontakt)
 
 

Medarbejderrepræsentant
Graver Asger Hansen
 

Bygningskyndig (ikke medlem)
Thomas Baun Christensen
 

Stedfortræder
ingen

UDVALG

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet undtaget er kirkeværgen
Byggeudvalg: hele menighedsrådet
Valgudvalg: Per F. Ettrup (formand) 
Ladeudvalg: 
Sognehusudvalg: Ellen Johansen og Per F. Ettrup
Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg: Mirella Kjærulff og Ellen Johansen
Informationsudvalg: Per F. Ettrup og Mirella Kjærulff
Kontaktperson til og medlem af Hyggeklubben:
Valgbestyrelse: Per F. Ettrup