MEDLEMMER AF BOESLUNDE MENIGHEDSRÅD:

Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde Telefon: 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com

Næstformand: Ellen Johansen, Neblevej 23, 4242 Boeslunde Telefon: 5814 0009. E-mail: klausellen@hotmail.com

Kirkeværge: Carl-Emil Frederiksen, Mosevænget 14, 4242 Boeslunde Telefon: 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk

Kontaktperson og sekretær: Lene Helweg Augustsen, Elmegårdsvej 6, 4242 Boeslunde Telefon: 2053 5399. E-mail: info@crela.dk

Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225, 4242 Boeslunde Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard@gmail.com

Menigt medlem: Ib Flemming Skovgaard, Mosevænget 19, 4242 Boeslunde Telefon: 2076 5961 – 4062 9851. E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Stedfortræder: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.com

Medarbejder repræsentant: Graveren

Konstitueret sognepræst: Birgitte Saltorp, Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde Telefon: 2364 3497. E-mail: bsa@km.dk

 

Al henvendelse vedr. kirkegården skal enten ske til kirkeværgen eller til graverne
(se kontaktoplysninger under "Ansatte" i menuen Kontakt)

 
 

Bygningskyndig (ikke medlem)
Thomas Baun Christensen
 

Diverse udvalg


Forretningsudvalg C.-E.Frederiksen, L.H.Augustsen og H.M.K.Christensen

Kirke- og kirkegårdsudvalg Hele menighedsrådet

Byggeudvalg C.-E. Frederiksen

Valgudvalg (til valget i 2020) P.F.Ettrup (formand), I.F.Skovgaard, præsten

Ladeudvalg C.-E.Frederiksen og Lone Meyer

Sognehusudvalg C.-E.Frederiksen og Ellen Johansen

Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg E.Johansen, L.Meyer, præsten, organisten.

Informationsudvalg P.F.Ettrup (formand), L.H.Augustsen og organisten.

Kontaktperson til Hyggeklubben Præsten