Præstegårdsladen - leje

Adresse:
Sønderupvej 7 
4242 Boeslunde

Hvem kan leje præstegårdsladen?

Præstegårdsladen kan lejes til private selskaber af voksne, som er bosiddende i eller har en særlig tilknytning til Boeslunde sogn.

Lejes ikke ud til ungdomsfester.

 

Priser for leje af præstegårdsladen:

Præstegårdsladen er af brandmyndighederne godkendt til maksimalt 100 personer.

Takster for udlejning af Præstegårdsladen:

Private selskaber                                              2.000 kr.
Kaffebord efter begravelse                              350 kr.
Generalforsamling (lokale foreninger)           350 kr.
Øvrige foreningsaktiviteter til kl. 23.00           600 kr. 
Udensogns foreninger (timebetaling)            300 kr. pr. time
Til fødselsdage, for børn til og med 12 år      600 kr. (6 times arrangement)

Gymnastikforeningen lejer salen onsdag og torsdag aften i vintersæsonen til folkedans for 250 kr. pr. gang

Har foreninger brug for at have Præstegårdsladen til rådighed til at forberede aktiviteter (f.eks. til at øve dilettant og lignende) er Ladeudvalget bemyndiget til at træffe særlig aftale, dog således at der minimum betales for faktisk brug af lys og varme. I tilfælde af manglende enighed i Ladeudvalget i en sag, er hvert udvalgsmedlem berettiget til at begære sagen forelagt menighedsrådet ved et kommende møde.

Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage efter kl. 18.00 til: 

Lone Meyer
Boeslunde Byvej 132
4242 Boeslunde

61 28 81 88 (efter kl. 18 på hverdage)
meyer1901@hotmail.dk