Vielse / Velsignelse

For og imod kirkebryllup
Man behøver ikke at være gift i en kirke for at være gift for Gud. Til gengæld giver kirken nogle gode og højtidelige rammer.
Det giver et andet perspektiv på parforholdet at sige ja i Guds hus fremfor på rådhuset - at bede om Guds velsignelse kan give særlig luft under vingerne.

Selvfølgelig kan det virke formelt med en kirkelig vielse, men det er muligt at gøre nogle valg i ritualet - det er ikke hugget i stentavler.
Selv om det er alvor, når man forpligter sig officielt på hinanden, kan der godt være en let og glad stemning ved en kirkevielse.

Hvis den ene af jer helst vil det ene, og den anden det andet, skal den, som helst vil på rådhus, vide, at det er en ganske særlig gave, du giver din elskede, hvis du har mulighed for at give dig på dette punkt.
Hvis I ikke helt véd, om I vil det ene eller det andet, er I velkomne til at bruge præsten som samtalepartner. Selvfølgelig foretrækker præsten en kirkelig vielse (vi skal jo være ærlige), men hun kan også tale med jer om værdier og stille nogle spørgsmål, som kan hjælpe jer, når I går hjem og taler videre om det. 

Kontakt: 29 79 43 41.

Vielse
Hvis I gerne vil kirkeligt vies, er I velkomne til at kontakte præsten og aftale nærmere – vær opmærksom på , at kirken kan bruges til andre formål, så det er godt ikke at vente for længe med at lave aftale for dato og tid.
Præsten er den professionelle, som kan hjælpe jer med at gøre jeres vielse meningsfuld, højtidelig og glad på samme tid. Jeg vil gerne lære jer at kende, så talen og salmerne giver mening i jeres sammenhæng – jeres vielse skal ikke være som i bladene eller som jeres venners men netop jeres.
Lad os tales ved: Tlf. 29 79 43 41.

Velsignelse
Hvis I allerede er borgerligt viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. Ritualet for velsignelse minder meget om ritualet for vielse, og der er stadig tilspørgsel ved en kirkelig velsignelse.
Kontakt præsten for at aftale nærmere. Tlf. 29 79 43 41.

 

Læs mere om vielse og velsignelse på Folkekirkens hjemmeside her.