Fødsel

Når et barn bliver født, foretager jordemoderen normalt anmeldelsen af fødslen.

Er forældrene ikke gift, skal der udfyldes en "omsorgs- og ansvarserklæring”. Denne sendes til sognepræsten inden for 14 dage efter barnets fødsel.

Se mere info på www.borger.dk

Dåb

Hvis du/I ønsker at få dit/jeres barn døbt, skal du/I kontakte sognepræsten. Vi aftaler sammen hvornår dåben skal finde sted og aftaler at mødes til en dåbssamtale.

Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste, men der er også mulighed for lørdagsdåb (4 lørdage om året).

Navngivning

Et barn skal navngives inden det bliver et halvt år. Navngivningen kan enten ske ved dåb eller ved at udfylde en blanket, som sendes til sognepræsten.

Se mere info om navne på www.familiestyrelsen.dk og find blanket på www.borger.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Læs mere om dåb på Folkekirkens hjemmeside her.