Begravelse eller Bisættelse

Ved et dødsfald tages der kontakt til en bedemand, som kan kontaktes hele døgnet. Bedemanden er behjælpelig med at ordne alt det praktiske i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. Bedemanden er også behjælpelig med at udfylde en dødsanmeldelse, som skal afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

I dødsanmeldelsen skal angives om afdøde skal  jordfæstes (begraves) eller brændes (bisættes).

Der vil finde en samtale sted mellem de pårørende og præsten inden den kirkelige handling, hvor salmer og forløb tales igennem.

Gravsted

Valg af gravsted foretages sammen med graveren - se kontaktoplysninger i menupunktet kontakt.


Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirkens hjemmeside her.