Vielse
 
Hvis I ønsker at blive gift i kirken, skal I inden brylluppet have udstedt en prøvelsesattest  fra kommunen. Denne attest udsteder kommunen på grundlag af en ægteskaberklæring, som I rekvirerer hos og afleverer til folkeregistret.
 
Prøvelsesattesten, som skal afleveres til sognepræsten, skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder, før vielsen kan finde sted.
 
Når I har aftalt vielsestidspunkt med præsten, aftaler I et møde med præsten, hvor I taler om hvordan vielsen skal foregå.
 
Velsignelse
 

Hvis I allerede er borgerligt viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. Ritualet for velsigenlse minder meget om ritualet for vielse, og der er stadig tilspørgsel ved en kirkelig velsignelse.

Det er muligt for 2 personer af samme køn at blive viet i Den Danske Folkekirke.

Læs mere om vielse og velsignelse på Folkekirkens hjemmeside her.