Fødsel, dåb og navngivning

Fødsel

Når et barn bliver født, foretager jordemoderen normalt anmeldelsen af fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal der udfyldes en "omsorgs- og ansvarserklæring” inden for 14 dage efter barnets fødsel.

Se mere info på www.borger.dk

 

Dåb

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, skal man kontakte sognepræsten. Vi aftaler sammen, hvornår dåben skal finde sted, og aftaler at mødes til en dåbssamtale.

Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste, men der er også mulighed for lørdagsdåb (4 lørdage om året).

Her kan I læse mere om dåb i Folkekirken.

 

Navngivning

Et barn skal navngives, inden det bliver et halvt år. Navngivningen kan enten ske ved dåb eller bestilles via borger.dk.

Her kan du finde lister over godkendte fornavneGodkendte fornavne (familieretshuset.dk)

Vil I vide mere om det navn, I har valgt, så kig i Dansk Navneleksikon.

Efternavne: I kan ikke give jeres barn et hvilket som helst mellem- eller efternavn - de skal have været brugt i de seneste tre slægtsled i en af jeres familier, eller også skal der være over 2.000 i Danmark, der bærer mellem-/efternavnet

Se mere info om navne på www.familiestyrelsen.dk og på www.borger.dk