Begravelse / Bisættelse

Ved et dødsfald tages der ofte kontakt til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne alt det praktiske. I er velkomne til at kontakte præsten inden bedemanden, hvis I vil høre, hvad der er praktisk muligt i forhold til de tidspunkter, hvor I kan. Jeg kan kontaktes på tlf. 29 79 43 41.

Bedemanden udfylder normalt en elektronisk anmodning om begravelse/bisættelse, som automatisk sendes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Præsten er den lokale begravelsesmyndighed og har til opgave at sikre, at afskeden kommer til at foregå sømmeligt og efter afdødes ønske.

I dødsanmeldelsen skal det angives, om afdøde skal jordfæstes (begraves i kisten) eller brændes (bisættes).

Nogle gange har afdøde skrevet ned, hvad vedkommende ønsker, og under alle forhold er det godt, at de efterladte og præsten får talt sammen og aftalt den kirkelige handlings gang, salmer og eventuelt andet. Præsten bruger oplysningerne fra denne samtale til at skrive en prædiken til lejligheden.

Bisættelse uden præst

... eller "uden gejstlig medvirken", som det officielt hedder. Normalt opfattes et medlemskab af folkekirken som et ønske om at blive bisat/begravet med en præst til at sørge for ritualet; står man udenfor folkekirken, er det mest almindeligt, at familien selv (i samarbejde med bedemanden) står for afskeden.

Hvis afdøde har været medlem, men har skrevet i testamente eller lignende, at vedkommende ikke ønsker gejstlig medvirken, vil det blive respekteret. Hvis vedkommende har sagt til familien, at: "I skal ikke gøre noget særligt ud af det," har det enten været for tungt for vedkommende at tage stilling til, eller også vil vedkommende ikke være til mere besvær end allerhøjst nødvendigt.

Døden er til bevær - sådan er det bare - men selvfølgelig skal der laves en fin og god afsked for vedkommende! Der skal være plads til tanker, tak og tårer, for sådan kommer vi andre videre i livet.

Gravsted

Valg af gravsted foretages sammen med graveren - han træffes på tlf. 24 43 89 15. Læg navn og telefonnummer på telefonsvareren, hvis telefonen ikke bliver taget.

 

Boeslunde Kirke har p.t. ingen sorggrupper , men du er velkommen til at søge efter en her: Find sorggruppe | Folkekirken.dk


Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirkens hjemmeside her: Begravelse | Folkekirken.dk