Kirkelige handlinger og gudstjenester

Her kan du læse mere om hvad du gør i forbindelse med fødsel, dåb og navngivning, konfirmation, vielse og velsignelse, begravelse og bisættelse.

Slægt skal følge slægters gang - Dåb i Boeslunde Kirke

Vi giver vores børn en gave, som rækker langt tilbage i tiden, når vi lader dem døbe. Dåben rækker også mod fremtiden, for den handler både om forholdet til Gud, både som Den evige blev menneske i Jesus, og som den Ånd, der bevæger os - og det handler om at få solide værdier med i bagagen.
Hvis du har overvejelser om dåben - for børn eller voksne - eller du vil aftale dåb, så ring til præsten.

At sige ja er både alvor og fest - Vielse i Boeslunde

I kirken er højt til loftet og plads til både den jublende glæde og den største alvor.  Når I siger ja til hinanden i kirken, står i en århundreder gammel tradition, samtidig med, at jeres forhold er netop jeres og ikke som noget andet.

Når en af jer har tilknytning til Boeslunde Kirke, er I altid velkomne - hvad end I bor i sognet, eller den enes bedsteforældre er blevet viet her for mange år siden.

Ring og spørg præsten, hvordan jeres store dag kan blive noget helt særligt med både tradition og fornyelse.

 

Afskeden skal være i orden - fra Boeslunde Kirke

Hvad end du tænker på din egen afsked, eller du lige har mistet en nærtstående, så er præsten en god fagperson at drøfte dine overvejelser med.
Ring gerne på 29 79 43 41.

Fotografering i Boeslunde Kirke

Gudstjenester:  Det er normalt ikke tilladt at fotografere eller optage video ved gudstjenester i kirken. Skulle der af specielle grunde være et ønske om det, skal det aftales med sognepræsten.

 

Gudstjenester med dåb:  Det er tilladt at fotografere når barnet bæres ind og ud (ikke den øvrige del af gudstjenesten), samt efter gudstjenesten. Evt. fotografer må ikke spærre udsynet til dåbsbarnet for andre gudstjenestedeltagere eller være til nogen gene for dåbshandlingen. De skal blive stående på samme sted under hele dåbshandlingen.

 

Konfirmation:  Det er ikke tilladt at fotografere eller optage video ved konfirmationsgudstjenesten, men dog gerne når konfirmanderne kommer ind og går ud. Efter gudstjenesten stiller konfirmanderne og præsten op til fotografering i kirken.

 

Bryllup:  Der er kun tilladt at fotografere og optage video i forbindelse med brudeparrets indgang (bruden) og udgang af kirken, men ikke af af selve vielsen (hvor brudeparret står foran alteret). Fotografering og videooptagelse skal ske fra pladserne.

 

Begravelse:  Det er ikke tilladt at fotografere eller optage video ved begravelser og bisættelser i kirken. Det er tilladt at fotografere kisten med blomster i rimelig før gudstjenesten.

 

NB.:  Såfremt det er en udensogns præst, der leder gudstjenesten, skal evt. fotografering og videooptagelse aftales med vedkommende, under skyldig hensyntagen til de af menighedsrådet vedtagne regler.

 

Reglerne er vedtaget på menighedsrådsmøde d. 9. januar 2001