Ansatte

De ansatte holder fri hver mandag

Kirkebogsførende sognepræst

Bjarke Pil Mørch
Kirkestræde 4
4242 Boeslunde
23 64 34 97
bpm@km.dk

 

Konstitueret sognepræst

Bjarne Abildtrup Madsen

24 25 18 49

bam@km.dk


Organist

Mirella Kjærulff
Sønderås 55c 
4200 Slagelse  
61 50 48 90  
organist@stofanet.dk


Kirkesanger
Trine Johansen
Troels Kjærulff
 

Graver
Graver Asger Hansen
Gravermedhjælper Claus Johansen
24 43 89 15
boeslunde-graverkontor@mail.dk
Al henvendelse vedr. kirkegården skal ske til graverne eller kirkeværgen.


Ladeudlejer

Lone Meyer
Boeslunde Byvej 132
4242 Boeslunde
Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage efter kl. 18.00